Whistleblowing CZ

Datum: 16.5. 2024

Whistleblowing CZ 

Uveřejnění informací dle zákona o ochraně oznamovatelů v souvislosti se zavedením vnitřního oznamovacího systému

Společnost KCK Cyklosport-Mode s.r.o., se sídlem Bartošova 348, Otrokovice-Kvítkovice, 765 02 (dále jen „povinný subjekt“), jakožto povinný subjekt ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto, v souvislosti se zavedením vnitřního oznamovacího systému dle zákona, uveřejňuje následující informace:

1. Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně (telefonicky či osobně) nebo písemně. Oznámení lze podat taktéž elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu příslušné osoby (viz níže).

2. Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti

Oznamovatel má vedle podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu možnost podat oznámení též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Veškeré informace a příslušný formulář k podání oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti lze nalézt na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/

3. Příslušná osoba k přijímání oznámení

Příslušnou osobou k přijímání a vyřizování podaných oznámení je:

  • Ivana Švubová
  • Andrea Mrázek Kmentová
  • +420 739 321 059 
  • oznameni@kckcyklosport.cz
  • adresa pro doručování: Bartošova 348, Otrokovice-Kvítkovice 76502

4. Zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost 

Ano, společnost KCK Cyklosport-Mode s.r.o. jako povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost KCK Cyklosport-Mode s.r.o. nevykonává práci nebo jinou podobnou činnost a také vylučuje z možnosti využívat vnitřní oznamovací systém případné OSVČ pracující pro společnost a pracovníky dodavatelů a subdodavatelů.