Výstavba FVE

Datum: 20.1. 2023

Projekt: FVE - KCK Cyklosport-Mode s.r.o

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001599

je spolufinancován Evropskou unií.


 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. 

Vyrobená el. energie slouží k provozu administrativní části (osvětlení, výpočetní technika, chlazení), tak k provozu skladové haly (osvětlení, výpočetní technika, nabíjení a provoz balící manipulační techniky).