Recyklační příspěvěk

Datum: 31.5. 2022

Vážení zákazníci, 


nově si můžete všimnout, že vám u některých položek na fakturách přibyla částka nazvaná Recyklační příspěvěk. Dle zákona č. 542/2020 o výrobcích s ukončenou životností je povinné uvádět recyklační příspěvek na daňových dokladech

Jakého zboží se recyklační příspěvek týká a kdo jej musí uvádět?

Recyklační příspěvek se týká nových elektrozařízení a vyjadřuje náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení. Tento příspěvek musí na účtenku uvádět všichni výrobci, distributoři nebo poslední prodejci nových elektrozařízení.


"Dalšími subjekty, na které klade zákon povinnosti, jsou distributoři a poslední prodejci, kteří vybrané výrobky buď samostatně anebo jako součást funkčního celku, uvádějí dál do oběhu a distribuují je k jejich konečným uživatelům."

Jak mají vypadat údaje na účtence?

Na účtenkách či fakturách musí být náklady za sběr a recyklaci viditelně oddělené od konečné ceny výrobkuVýše příspěvku se uvádí ve vztahu k 1 kusu / 1 sadě výrobku.

Podívejte v jaké formě najdete recyklační příspěvek na našich fakturách: